Together we build.
siklasicher.

Neograničena raznolikost primjene

Fleksibilna montaža okvira

siFramo je modularan sistem s 4 različite dimenzije profila za laka i teška opterećenja, a možemo ih kombinirati pomoću spojnih komponenti kao npr.80/80 sa 80/30.

Trägerprofil TP F80/30
Montaži profil TP F80/30
Trägerprofil TP 80/80
Montaži profil TP 80/80
Trägerprofil TP 100/100
Montaži profil TP 100/100
Trägerprofil TP 100/160
Montaži profil TP 100/160

Nadalje, tu su i elementi za povezivanje s cijevima i vezni elementi za cijevne oslonce. Kompletan siFramo modularni sustav možete naći u našem e-katalogu.

Kompatibilno sa svakom strukturom

Betonträger

Mogućnosti spajanja

  • stezanjem na profile
  • zavarivanjem na profile
  • zavarivanjem na bazne ploče
  • sidrenjem u betonsku podlogu

Trodimenzionalni i neprekinuti spojevi

Keine Muttern, keine Behinderung innerhalb des Profils
Nema matica, nema prepreka unutar profila
Anschlussmöglichkeiten bis in die Knotenecke
Vezanje na profil moguće je skroz do kutnog spoja

Dodatne prednosti