Together we build.
siklasicher.

Siaqua – Odvodnja meterone vode

Definirana odvodnja sakupljene količine oborina s površine krova je osnovni kriterij funkcije ravnih krovova. Za odvodnju oborinskih voda sa krovova velikih površina poduzeće SIKLA je razvilo podtlačni sistem odvodnje. Individualno projektiran glede objekta i lokacije, sa krova odvodi sakupljenu količinu kiše na efikasan i brz način. Korištenjem prinudnog sistema odvodnje vode, izbjegava se neuobičajena statičko opterećenje te posljedično oštećenja krovne konstrukcije ili građevine .

  • Gravitacijski sistem odvodnje  (Siaqua FSE)
  • Podtlačni sistem odvodnje  (Siaqua DSS)

Prililikom konvencionalne odvodnje oborinskih voda sa krovnih površina (gravitacijska odvodnja), bolje prozračivanje i odzračivanje sistema odvija se preko djelomično napunjenih cijevi (stupanj ispunjenosti  0,7).

Teaser Siaqua 250x250

Podtlačni sistem djeluje pri stupnju ispunjenosti 1,0 - rezultat su manje dimenzije promjera cjevnih odvoda, koji su pri tome u cjelosti napunjeni  vodom.  Sila teže vodnog stupca, koji nastaje u vertikalnim odvodnim cijevima, stvara podtlak u sustavu, koji odvodi vodu s površine krova  „učinkom usisa u cijevima “.

Sistem Siaqua hidraulički je tako dimenzioniran da presjek vertikalnih cijevi već pri manjim količinama kiše počinje parcijalno djelovati. Posebno konstruirani uljevni slivnici pri tome sprečavaju ulaz zraka u cijevni sustav.

Tehnički koncept Siaqua podtlačnog sistema donosi važne tehničke i ekonomske prednosti:

  • Smanjenje troškova za material i montažu poradi manjih dimenzija cjevi. To  omogućuje,  kod velikih površina krova do 5.000 m2, smanjenje na samo jednu vertikalnu odvodnu cijevi, pri čemu se upotrebljava minimalna dužina mreže temeljnog razvoda.
  • Smanjenje troškova gradnje poradi kraćih rokova gradnje i montaže, osjetno manje zemljanih radova.
  • Smanjeni troškovi održavanja, jer velika brzina protoka uzrokuje samostalno čišćenje cijevi.
  • Optimalno iskorištenje prostora ispod krovišta zbog polaganja cijevi bez  pada.