Together we build.
siklasicher.

Sustavna kvaliteta

Kao jedno od prvih poduzeća u branši još1993. godine dobili smo certifikat prema standardu ISO 9001. Promijenjena svijest o kvaliteti vodi do sve većih zahtjeva i novih propisa. To poštujemo, zato svoj sustav upravljanja kvalitetom stalno prilagođavamo sve većim i novim zahtjevima i dokazujemo ga odgovarajućim certifikatima:

ISO 9001

  • Standard ISO 9001 definira kriterije za sustav upravljanja kvalitetom prema kojem možemo jamčiti proizvode i usluge koji ispunjavaju očekivanja klijenata i službene kriterije. Kao dokaz o ispunjavanju tih kriterija poduzeće je primilo certifikat koji izdaje neovisno tijelo za certificiranje.
     

Unutarnja kontrola proizvodnje

  • Priprema unutarnje kontrole proizvodnje glavni je zahtjev harmonizirane tehničke specifikacije EN 1090-1 namijenjene proizvođačima čeličnih i aluminijskih konstrukcija. Učinkovita kontinuirana unutarnja kontrola s certifikatom preduvjet je za proizvođača da nosive dijelove koje daje u prodaju smije označiti oznakom CE. 

Certifikat FM

  • Svjetski priznatom FM certifikatom poduzeće među ostalim dokazuje da proizvodi ispunjavaju najviše standarde kvalitete i sigurnosti u području protupožarne zaštite i vatrogasnih sustava. Da bi poduzeće očuvalo valjanost certifikata FM, preduvjet su redoviti pregledi proizvodnih lokacija.

Proizvodi s certifikatom VdS

  • Kao proizvođač proizvoda s certifikatom VdS redno dokazujemo da stalno osiguravamo kvalitetu proizvoda. To dokazujemo certifikatom „Proizvodni pogon za proizvode s certifikatom VdS“.

LGA tested Quality

  • Kod proizvoda s oznakom „LGA tested Quality“ provjeravaju se primjerenost za uporabu, uputa za uporabu i sigurnost. Osim toga oznaka dokazuje da se nadziru unutarnja kontrola i uporaba oznake u skladu s pravilima te da se provode redoviti pregledi proizvoda.

Preuzumanja