Together we build.
siklasicher.

Tehnička upozorenja

Naše osoblje za potporu klijentima i aplikativni inženjeri rado će vam pomoći dodatnim podrobnim informacijama: odgovorit će vam na pitanja ili uz pomoć naše vlastite  programske opreme za planiranje zajedno s vama pripremiti posebna rješenja.

Ako nije navedeno drugačije, vrijede svi podatci o opterećenjima za pretežno mirujuća statička opterećenja na sobnoj temperaturi. Navedena dopuštena opterećenja treba shvatiti kao nazivno ili radno opterećenje i, ako nije drugačije navedeno, odnose se na smjer glavnog opterećenja. Uvođenje opterećenja na konstrukciju mora provjeriti stranka na mjestu uporabe.

Dopuštene sile (Fzul) i okreni momenti (Mzul) navode najveće opterećenje zbog vanjskih utjecaja i, u smislu sigurnosnog koncepta u skladu s eurokodom 3 (DIN EN 1993), treba ih shvatiti kao karakteristične vrijednosti. Kod tih je vrijednosti uzet u obzir ukupni sigurnosni koeficijent (s djelomičnim sigurnosnim koeficijentima γM i γF).

Kod dimenzioniranja sklopa treba provjeriti poštovanje dopuštenog opterećenja za svaki uključen proizvod jer poznato je da je uvijek najvažniji najslabiji dio.

Obrade površine/tvari primjerene su prema sljedećim uvjetima okoline:

Površina/Materijal      
Kategorija korozivnosti
prema EN ISO
14713-1
Galvanski pocinčano do ≤ C1
HCP do ≤ C4
Galvanski pocinčano (A4) do ≤ C5

Ovaj katalog namijenjen je samo za uporabu primatelja. Svi njegovi dijelovi vlasništvo su poduzeća Sikla. Tehnički opisi i svi podatci pripremljeni su uz najveći stupanj savjesnosti. Slike i skice nisu obvezujuće. Odgovornost za tiskarske greške i manjkavosti isključena je.

Prava na promjene i konstrukcijska poboljšanja, osobito u smislu tehničkog napretka, pridržana su. Odlučujuća je trenutačna internetska verzija kataloga. 

® Sikla 04/2021
Sva su prava pridržana